Vodomerne šahte

Vodomerne šahte

Vodomerne šahte DAL d.o.o. proizvodi u dva osnovna tipa i to: vodomerna šahta bez ugrađene izolacije i termoizolovana vodomerna šahta .Služe kao zamena za stare betonske šahte, prednosti su niska cena, veoma lako se ukopavaju i povezuju na vodovodnu mrežu. Saznaj...
Horizontalni rezervoari

Horizontalni rezervoari

Horizontalni rezervoari, plastične cisterne, mogu biti nadzemni i ukopavajući, koriste se za skladištenje različitih supstanci (voda, nafta, razne hemikalije). Ukoliko se postavljaju kao nadzemni moraju se obezbediti plastične ili neke druge lege, a kao ukopavajući...
Vertikalni rezervoari

Vertikalni rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, napravljeni od  polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja, a dodatna tehnologija u izradi je ekstruziono zavarivanje plastike. Kao uobičajen dokaz...