SEPARATORI ULJA

Separatori mineralnih ulja – uljni separatori, tj. separatori ulja i naftnih derivata, su deo proizvodnog programa DAL d.o.o. i služe za odvajanje i prikupljanje ulja i masnoća koje sadrži otpadna voda iz automehaničarskih radnji, benzinskih pumpi, autoperionica, zatim slivne vode sa parkinga i saobraćajnica i drugih mesta gde je prisutno zagađenje otpadnih voda uljima i masnoćama.
Separatori ulja putem odvajanja ulja i masnoća sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline otpadnim uljima.

DAL d.o.o. proizvodi dva tipa uljnih separatora:

 1. Koalescentni separatori mineralnih ulja po EN 858, koji su, prema evropskom standardu – evropskoj normi EN 858, klasifikovani kao separatori klase I, što podrazumeva da je kod njih sadržaj ulja u izlaznoj vodi manji od 5 mg po jednom litru (5 ppm) što je uslov pomenute norme.
 2. Gravitacioni separatori mineralnih ulja po EN 858, koji su, prema evropskom standardu – evropskoj normi EN 858, klasifikovani kao separatori klase II, što podrazumeva da je kod njih sadržaj ulja u izlaznoj vodi manji od 100 mg po jednom litru (100 ppm) što je uslov pomenute norme za gravitacione separatore. Ovi separatori ne sadrže koalescentni filter i služe za grubo prečišćavanje zauljene vode.
Separatori ulja

DAL d.o.o. – Separator mineralnih ulja sa koalescentnim filterom
– koalescentni separator mineralnih ulja.

SEPARATORI ULJA

Separatori mineralnih ulja – uljni separatori, tj. separatori ulja i naftnih derivata, su deo proizvodnog programa DAL d.o.o. i služe za odvajanje i prikupljanje ulja i masnoća koje sadrži otpadna voda iz automehaničarskih radnji, benzinskih pumpi, autoperionica, zatim slivne vode sa parkinga i saobraćajnica i drugih mesta gde je prisutno zagađenje otpadnih voda uljima i masnoćama.
Separatori ulja putem odvajanja ulja i masnoća sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline otpadnim uljima.

DAL d.o.o. proizvodi dva tipa uljnih separatora:

 1. Koalescentni separatori mineralnih ulja po EN 858, koji su, prema evropskom standardu – evropskoj normi EN 858, klasifikovani kao separatori klase I, što podrazumeva da je kod njih sadržaj ulja u izlaznoj vodi manji od 5 mg po jednom litru (5 ppm) što je uslov pomenute norme.
 2. Gravitacioni separatori mineralnih ulja po EN 858, koji su, prema evropskom standardu – evropskoj normi EN 858, klasifikovani kao separatori klase II, što podrazumeva da je kod njih sadržaj ulja u izlaznoj vodi manji od 100 mg po jednom litru (100 ppm) što je uslov pomenute norme za gravitacione separatore. Ovi separatori ne sadrže koalescentni filter i služe za grubo prečišćavanje zauljene vode.
Separatori ulja

DAL d.o.o. – Separator mineralnih ulja sa koalescentnim filterom
– koalescentni separator mineralnih ulja.

DAL d.o.o. – Koalescentni separatori mineralnih ulja

Koalescentni separatori (klase I) sadrže tzv. koalescentni filter čija je uloga da iz odvoji najmanje i najfinije kapljice ulja (on je urađen od materijala za koji čestice dobro ulja prianjaju), tu se spajaju u veće kapljice – dešava se njihovo srastanje-sjedinjavanje (engl. – coalescence) pa one kao takve, a u skladu sa tzv. Stoksovim zakonom, lakše isplivavaju na površinu.
Separatori sa koalescentnim filterom DAL d.o.o. sadrže, kao sastavni deo opreme i tzv. ventil-plovak-zatvarač. Reč je o ventilu, koga zatvara plovak, koji je opet tako konstruisan i izrađen da pliva u vodi a tone u ulju. Kad se odvoji dovoljna količina ulja, ovaj plovak potone kroz odvojeni-separisani sloj ulja i zatvori dalji izlaz iz komore za odvajnje ulja unutar separatora. Time se sprečava da odvojeno ulje ne počne da izlazi na izlaznu cev separatora. Ovo je obično signal da treba isprazniti komoru za prihvat odvojenog ulja nakon čega separator opet normalno radi. Kako bi se smanjila mogućnost zatvaranja protoka separatora, zbog prekomerne količine mineralnog ulja u spremniku, može se ugraditi alarmna jedinica koja nadzire nivo mineralnog ulja tako da se sadržaj separatora može isprazniti na vreme.
Može se dakle reći da su uljni separtori DAL d.o.o. koalescentni separatori mineralnih ulja sa sigurnosnim plovak-zatvaračem.
DAL d.o.o. separatore mineralnih ulja izrađuje u ko-operaciji sa firmom „KB Armature“ – Beograd, pri čemu DAL d.o.o.izrađuje rezervoar sa sistemom unutrašnjih pregrada, a „KB Armature“ugrađuju tzv. koalescentni filter, sigurnosni plovak-ventil i unutrašnju armaturu. „KB Armature“ su nosioci atesta izdatog od strane nadležne državne institucije – Zavod za javno zdravlje Beograd, – atest potvrđuje da je sadržaj naftnih derivata na izlazu iz separatora manji od 5 miligrama po litru (ppm) što je uslov standarda EN-858.

Prednosti proizvoda:

 • Jednostavno polaganje/ukopavanje
 • Mala težina, izdržljiva konstrukcija,
 • Mali troškovi ugradnje,
 • Niski troškovi čišćenja zahvaljujući optimalno konstruisanoj zapremini komore,
 • Niski troškovi održavanja i lako čišćenje unutrašnjosti,
 • Koalescentni uložak se lako uklanja, čisti ili menja,
 • Indikacija zapunjenosti mineralnim uljem, mogućnost isporuke sa signalnim uređajem,
 • Pražnjenje separatora se vrši po potrebi a prema signalu indikatora,
 • Apsolutna zaštita od izlivanja ulja na izlazu iz separatora (sigurnosni plovak).

Okno – šahta za uzimanje uzoraka je konstruisano tako da omogućava brzo, lako i tačno uzimanje uzoraka izlazne vode koja ističe iz separatora. Okna za uzimanje uzoraka omogućavaju vlasniku ili inspekcijskoj službi da uzme uzroke vode koja ističe u svrhu nadzora rada separatora.
Koncentraciju sredstava za čišćenje i deterdženata u otpadnoj vodi koja ulazi u separator treba održavati na minimumu. Sredstva za čišćenje/deterdženti koji se koriste za pranje i zbog toga su prisutni u otpadnoj vodi te ulaze u separator trebaju biti neutralni i bez hidrogen–hlorida. U sredstvima za čišćenje nisu dozvoljeni hlorirani hidro – karbonati. U slučajevima gde se koristi više od jednog sredstva za pranje i deterdženata, oni moraju biti kompatibilni. U slučaju nedoumice, za daljnje informacije kontaktirajte proizvođača sredstva za pranje/deterdženta.
Pri nepravilnom korišćenju uređaja za pranje ili kada se sredstva za pranje/deterdženti direktno ubrizgavaju u uređaj za pranje i onda rasprskavaju na površinu zaprljanu mineralnim uljem može doći do EMULZIFIKACIJE. Netretirani emulzifikatori prisutni u otpadnoj vodi koja ulazi u separator ne mogu se separirati separatorom mineralnog ulja sa koalescentnim filterom. U slučajevima kada su emulzifikatori prisutni u otpadnoj vodi, mogu se instalirati emulzifikacijski uređaji koji će obraditi otpadnu vodu pre nego što ona uđe u separator.

Separatori ulja
 1. Dovod otpadne vode.
 2. Odvod prečišćene vode.
 3. Separator mulja.
 4. Spremnik separiranog mineralnog ulja.
 5. Automatski zatvarač.
 6. Gornja sekcija poklopca.
 7. Koalescentni filteri (grubi i fini).
 8. Okno za uzimanje uzoraka.
 9. Alarmni uređaji.

Tablica: Separatori mineralnih ulja i naftnih derivata

DAL d.o.o. – Koalescentni separatori mineralnih ulja sa bypass-om

Kao posebanu pod-vrstu separatora, DAL d.o.o. proizvodi i separatore mineralnih ulja i naftnih derivata sa obilaznim vodom- tzv. bypass-om (koalescentni separatori sa bypass-om).

Separatori sa bypass-om se primenjuju za veće otvorene slivne površine (saobraćajnice, parkirališta, prometni gradski trgovi,…) a gde ne postoji kontinualni dotok zaprljane-zauljene vode, već kao posledica povremenih naglih padavina (jake kiše i pljuskovi).

U takvim situacijama, prvi nalet zaprljane vode, koji je isprao površinu (a ostatci nftnih derivata su većinom na površini) i koji je najzaprljaniji, ulazi direktno u separator gde se vrši pročišćavanje, a ostatak vode od padavina – naknadni nalet vode, koji je znatno čistji, prolazi kroz bypass.

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci