PLASTIČNE KACE

DAL d.o.o. proizvodi otvorene rezervoare od plastike, tzv. plasticne kace, i to od polietilena visoke gustine (PEHD), koji je ekološki neosporno privatljiv i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom.

Kao uobičajen dokaz apsolutne ispravnosti HDPE-a za skladištenje pitke vode, uz rezervoare se prilažu i odgovarajući atesti o njegovoj zdravstvenoj ispravnosti izdati od strane ovlašćenih državnih institucija.
U našim krajevima ovi vertikalni rezervoari – kace našli su primenu kao kace za fermentaciju voća, tj. kace za vrenje voća, kao i kace za kišeljenje kupusa (kace za kiseli kupus).

Ove polietilenske kace mogu biti u paru sa dva tipa pokretnih, ne-zaptivajućih poklopaca – „krovni“ poklopac i „plivajući“ (unutrašnji) poklopac. Kace sa plivajućim poklopcem se uglavnom koriste za skladištenje vina.
Kace sa poklopcima se mogu izvesti i kao tzv. „kace sa vodenom zaptivkom“ („kace sa vodenim dihtungom“), kod kojih je na jednostavan način – konstrukcijom kace i poklopca postignuto apsolutno zaptivanje unutrašnjosti kace od gasova koji su „teži“ od vode, ovde vodena zaptivka ima funkciju tzv. vrenjače pa se može reći da su ovo kace sa vrenjačom.

Naše plastične kace su otporne na sunčevo zračenje, ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se ove kace od plastike mogu koristiti za:

  • skladištenje životnih – prehrambenih namirnica
  • skladištenje pijaće vode
  • skladištenje žitarica
  • skladištenje raznih vrsta hemikalija

Pored postojanosti na atmosferske uticaje, jer bez problema mogu neprekidno biti napolju, velika prednost u odnosu na drvene kace je mala masa, time i laka manipulacija, kao i lako pranje, čišćenje i održavanje.
Životni vek trajanja kaca izrađenih od HDPE je 100 godina, a materijal se, ukoliko ima potrebe, može stoprocentno reciklirati što je još jedan poen u prilog ekološkom karakteru ovih kaca

Postavljaju se isključivo na ravnu podlogu.

PLASTIČNE KACE

DAL d.o.o. proizvodi otvorene rezervoare od plastike, tzv. plasticne kace, i to od polietilena visoke gustine (PEHD), koji je ekološki neosporno privatljiv i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom.

Kao uobičajen dokaz apsolutne ispravnosti HDPE-a za skladištenje pitke vode, uz rezervoare se prilažu i odgovarajući atesti o njegovoj zdravstvenoj ispravnosti izdati od strane ovlašćenih državnih institucija.
U našim krajevima ovi vertikalni rezervoari – kace našli su primenu kao kace za fermentaciju voća, tj. kace za vrenje voća, kao i kace za kišeljenje kupusa (kace za kiseli kupus).

Ove polietilenske kace mogu biti u paru sa dva tipa pokretnih, ne-zaptivajućih poklopaca – „krovni“ poklopac i „plivajući“ (unutrašnji) poklopac. Kace sa plivajućim poklopcem se uglavnom koriste za skladištenje vina.
Kace sa poklopcima se mogu izvesti i kao tzv. „kace sa vodenom zaptivkom“ („kace sa vodenim dihtungom“), kod kojih je na jednostavan način – konstrukcijom kace i poklopca postignuto apsolutno zaptivanje unutrašnjosti kace od gasova koji su „teži“ od vode, ovde vodena zaptivka ima funkciju tzv. vrenjače pa se može reći da su ovo kace sa vrenjačom.

Naše plastične kace su otporne na sunčevo zračenje, ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se ove kace od plastike mogu koristiti za:

  • skladištenje životnih – prehrambenih namirnica
  • skladištenje pijaće vode
  • skladištenje žitarica
  • skladištenje raznih vrsta hemikalija

Pored postojanosti na atmosferske uticaje, jer bez problema mogu neprekidno biti napolju, velika prednost u odnosu na drvene kace je mala masa, time i laka manipulacija, kao i lako pranje, čišćenje i održavanje.
Životni vek trajanja kaca izrađenih od HDPE je 100 godina, a materijal se, ukoliko ima potrebe, može stoprocentno reciklirati što je još jedan poen u prilog ekološkom karakteru ovih kaca

Postavljaju se isključivo na ravnu podlogu.

Dimenzije plastičnih kaca

Dimenzije kaca mogu biti prilagođene potrebama kupaca!

DAL d.o.o. – Kace sa vodenom zaptivkom (kace sa vodenim dihtungom)

plasticne kace
plasticne kace

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci