PLASTIČNI PONTONI

Pontoni od plastike, kao plutajući elementi, se najčešće koriste kao pontoni za splavove, marine, katamarane, plovne objekte i za ostale slične primene. Plastični pontoni su izuzetno laki, otporni i dugotrajni.

Plastični pontoni

Plastični pontoni DAL d.o.o. su izrađeni od polietilena visoke gustine (HDPE) i to su u stvari spiralno namotane, spolja orebrene, cevi koje na krajevima imaju zavarena konusna danceta. Takođe praktikujemo da svaki od naših pontona, zavisno od dužine a i želje kupca, iznutra bude podeljen na više nezavisnih komora, a to postižemo zavarivanjem pregrada unutar pontona. Ovo je naravno iz razloga da, ukoliko zbog bilo kakvog oštećenja voda prodre unutar pontona, ona uđe samo u jednu komoru. Drugo rešenje koje primenjujemo za prevenciju prodiranja vode pri eventualnom oštećenju, je da ponton bude ispunjen stiroporskim valjcima prečnika jednakog unutrašnjem prečniku pontona, što je pouzdanije ali i skuplje rešenje.
Naši pontoni su projektovani tako da pri maksimalnoj opterećenosti splava, oni budu do polovine uronjeni u vodu. Zbog toga je neophodno da se zna kolika će biti masa splava kada je on maksimalno opterećen, dakle treba sabrati mase čelične konstrukcije, drvene građe, kućice, ostalog tereta i maksimalnog broja ljudi koji će se u jednom trenutku naći na splavu.

Nosivost naših pontona je sledeća:

  • Ponton unutrašnjeg prečnika 60 cm – 140 kg po dužnom metru, što znači da npr. ponton od 6 m dužine ima nosivost od 6*140=840 kg.
  • Ponton unutrašnjeg prečnika 80 cm – 230 kg po dužnom metru, što znači da ponton od 6 m dužine ima nosivost od 6*230=1380 kg.

Plastične pontonske cevi DAL d.o.o. mogu biti izvedene u varijanti sa blago konusnim dancetima (primena za splavove koji miruju), ili sa oštro-konusnim dancetima šiljatim, tzv. špicastim dancetima (primena za splavove koji se povremeno kreću, kao i za plovne objekte – katamarane i slično).

Plastični pontoni

Primeri nadogradnje metalne konstrukcije na pontone

Plastični pontoni
Plastični pontoni

Plastični pontoni sa blago konusnim i sa „špicastim“ dancetima.

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci

PLASTIČNI PONTONI

Pontoni od plastike, kao plutajući elementi, se najčešće koriste kao pontoni za splavove, marine, katamarane, plovne objekte i za ostale slične primene. Plastični pontoni su izuzetno laki, otporni i dugotrajni.

Plastični pontoni

Plastični pontoni DAL d.o.o. su izrađeni od polietilena visoke gustine (HDPE) i to su u stvari spiralno namotane, spolja orebrene, cevi koje na krajevima imaju zavarena konusna danceta. Takođe praktikujemo da svaki od naših pontona, zavisno od dužine a i želje kupca, iznutra bude podeljen na više nezavisnih komora, a to postižemo zavarivanjem pregrada unutar pontona. Ovo je naravno iz razloga da, ukoliko zbog bilo kakvog oštećenja voda prodre unutar pontona, ona uđe samo u jednu komoru. Drugo rešenje koje primenjujemo za prevenciju prodiranja vode pri eventualnom oštećenju, je da ponton bude ispunjen stiroporskim valjcima prečnika jednakog unutrašnjem prečniku pontona, što je pouzdanije ali i skuplje rešenje.
Naši pontoni su projektovani tako da pri maksimalnoj opterećenosti splava, oni budu do polovine uronjeni u vodu. Zbog toga je neophodno da se zna kolika će biti masa splava kada je on maksimalno opterećen, dakle treba sabrati mase čelične konstrukcije, drvene građe, kućice, ostalog tereta i maksimalnog broja ljudi koji će se u jednom trenutku naći na splavu.

Nosivost naših pontona je sledeća:

  • Ponton unutrašnjeg prečnika 60 cm – 140 kg po dužnom metru, što znači da npr. ponton od 6 m dužine ima nosivost od 6*140=840 kg.
  • Ponton unutrašnjeg prečnika 80 cm – 230 kg po dužnom metru, što znači da ponton od 6 m dužine ima nosivost od 6*230=1380 kg.

Plastične pontonske cevi DAL d.o.o. mogu biti izvedene u varijanti sa blago konusnim dancetima (primena za splavove koji miruju), ili sa oštro-konusnim dancetima šiljatim, tzv. špicastim dancetima (primena za splavove koji se povremeno kreću, kao i za plovne objekte – katamarane i slično).

Plastični pontoni

Primeri nadogradnje metalne konstrukcije na pontone

Plastični pontoni
Plastični pontoni

Plastični pontoni sa blago konusnim i sa „špicastim“ dancetima.