vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u izradi je ekstruziono zavarivanje plastike. Obadva materijala su ekološki neosporno privatljivi i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom. Ovi materijali se, zahvaljujući svojoj izuzetnoj otpornosti na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti i gasova, intenzivno primenjuje plastične posude za uskladištenje ne samo pitke vode već i alkoholnih i bezalkoholnih pića kao i prehrambenih namirnica, čije je skladištenje u npr. betonskim rezervoarima nezamislivo.
Kao uobičajen dokaz apsolutne ispravnosti materijala HDPE i PP za skladištenje pitke vode, uz rezervoare se prilažu i odgovarajući atesti o njegovoj zdravstvenoj ispravnosti izdati od strane ovlašćenih državnih institucija.

Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara (rezervoari od polietilena), jer je ovaj materijal UV-stabilizovan, tj. otporan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

 • skladištenje hemikalija, i to veoma širokog spektra
 • skladištenje vode za piće
 • skladištenje alkoholnih i bezalkoholnih pića
 • skladištenje tehničke vode
 • skladištenje životnih namirnica
 • skladištenje deterdženata
 • postrojenja za preradu pitke vode
 • postrojenja za preradu otpadnih voda

Važno je napomenuti da su, bez obzira da li se koriste za skladištenje pitke vode ili rasutih (zrnastih, praškastih) materija, plastični rezervoari od PEHD postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.
Jednostavna konstrukcija ovih plastičnih rezervoara rezervoara, u kombinaciji sa stabilnošću materijala – HDPE odnosno PP, za posledicu ima činjenicu da za njih nije potrebno nikakvo posebno održavanje tokom radnog veka, a glatki unutrašnji zidovi omogućuju lako, brzo i efikasno čišćenje.

U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne kako standardne tako i specijalne (nestandardne) priključke za povezivanje sa svim sistemima cevovoda kao i svu potrebnu armaturu (priključci sa prirubnicama, pokazivači nivoa, revizioni otvori, penjalice, stope za ankerisanje, uške za nošenje i dr.)

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Uz svaki rezervoar se mogu dostaviti odgovarajući tehnički crteži i statički proračuni, urađeni u skladu sa relevantnim evropskim normama – standardima, kao i atesti naših varilaca plastičnih masa.

vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u izradi je ekstruziono zavarivanje plastike. Obadva materijala su ekološki neosporno privatljivi i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom. Ovi materijali se, zahvaljujući svojoj izuzetnoj otpornosti na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti i gasova, intenzivno primenjuje plastične posude za uskladištenje ne samo pitke vode već i alkoholnih i bezalkoholnih pića kao i prehrambenih namirnica, čije je skladištenje u npr. betonskim rezervoarima nezamislivo.
Kao uobičajen dokaz apsolutne ispravnosti materijala HDPE i PP za skladištenje pitke vode, uz rezervoare se prilažu i odgovarajući atesti o njegovoj zdravstvenoj ispravnosti izdati od strane ovlašćenih državnih institucija.

Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara (rezervoari od polietilena), jer je ovaj materijal UV-stabilizovan, tj. otporan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

 • skladištenje hemikalija, i to veoma širokog spektra
 • skladištenje vode za piće
 • skladištenje alkoholnih i bezalkoholnih pića
 • skladištenje tehničke vode
 • skladištenje životnih namirnica
 • skladištenje deterdženata
 • postrojenja za preradu pitke vode
 • postrojenja za preradu otpadnih voda

Važno je napomenuti da su, bez obzira da li se koriste za skladištenje pitke vode ili rasutih (zrnastih, praškastih) materija, plastični rezervoari od PEHD postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.
Jednostavna konstrukcija ovih plastičnih rezervoara rezervoara, u kombinaciji sa stabilnošću materijala – HDPE odnosno PP, za posledicu ima činjenicu da za njih nije potrebno nikakvo posebno održavanje tokom radnog veka, a glatki unutrašnji zidovi omogućuju lako, brzo i efikasno čišćenje.

U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne kako standardne tako i specijalne (nestandardne) priključke za povezivanje sa svim sistemima cevovoda kao i svu potrebnu armaturu (priključci sa prirubnicama, pokazivači nivoa, revizioni otvori, penjalice, stope za ankerisanje, uške za nošenje i dr.)

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Uz svaki rezervoar se mogu dostaviti odgovarajući tehnički crteži i statički proračuni, urađeni u skladu sa relevantnim evropskim normama – standardima, kao i atesti naših varilaca plastičnih masa.

Dimenzije vertikalnih plasticnih rezervoara

Dimenzije rezervoara mogu biti prilagođene potrebama kupaca!

 

Zapremina (l) 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
Prečnik D 600 800 1000 1200 1300 1300 1600
Visina H 800 1000 1300 1350 1500 1875 1500
Zapremina (l) 4000 5000 6000 7000
Prečnik D 1600 1600 1800 1600 1800 2000 1800 2000
Visina H 2000 2500 1960 3000 2400 1950 2800 2260
Zapremina(l) 8000 9000 10000 12000 15000 20000
Prečnik D 2000 2400 2000 2400 2000 2400 2400 2400 3000 2400 3000
Visina H 2570 1790 2900 2020 3200 2240 2680 3360 2150 4470 2850
Zapremina(l) 22500 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Prečnik D 2400 3000 2400 3000 2400 3000 3000 3000 3000 3000
Visina H 4990 3200 5560 3550 6720 4260 4970 5700 6390 7100

DAL d.o.o. – Vertikalni nadzemni plastični rezervoari, mogućnost ugradnje standardnih priključaka i armature

vertikalni plasticni rezervoari
vertikalni plasticni rezervoari

DAL d.o.o. – Vertikalni plastični rezervoari velikih dimenzija

vertikalni plastični rezervoari

Preduzeće DAL d.o.o. po zahtevima kupaca izrađuje i dva specijalna tipa vertikalnih nadzemnih rezervoara:

 • Vertikalni plastični rezervoari sa duplim zidom (rezervoari sa duplim plaštom), namenjeni pre svega za skladištenje opasnih hemikalija.
 • Termoizolovani (toplotno izolovani) vertikalni plastični rezervoari – rezervoari sa termoizolacijom, namenjeni za skladištenje tečnosti koje moraju biti konstantne temperature ili tamo gde ne sme doći do smrzavanja ili prekomernog zagrevanja supstanci koje se skladište.

DAL d.o.o. – Specijalni tipovi rezervoara: termoizolovani rezervoar i rezervoar sa duplim zidom.

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci