CEVI ZA PLASTENIKE

Plastenici su pogodni za uzgoj povrća, cveća i rasada tokom cele godine. Moguće je ostvariti dve do tri berbe godišnje, kao i podešavanje vremena berbe.

Cevi za plastenike izrađuju se od tvrdog PVC-a, dobrih mehaničkih karakteristika, ojačane su sa šest rebara i postojane su na UV zračenje.

Cevi za plastenike

Cevi su dužine 8m, mogu se postavljati sa i bez PVC kočića. U oba slučaja cev se pobija 20 cm u zemlju, tako da od folije širine 8 m ostaje po 20 cm sa obe strane da se nabaci zemlja radi učvršćenja folije.

Uputstvo za montažu plastenika

Montaža bez kočića

Prvo se razmere mesta za postavljanje konstrukcije, a zatim se cevi (1) dužine 8m pobijaju u zemlju 20 cm. Poprečne cevi se povezuju jednom vršnom cevi (2) za koju se pričvršćuju plastičnim zakačkama. Svaka treća cev se podupire drvenim kočićima. Preko konstrukcije se navlači plastična folija širine 8m, od koje ostaje slododno po 20 cm sa obe strane, na šta se nabacuje zemlja radi učvršćenja folije.

Montaža sa kočićima

Kočić (3) se pobija približno 40 cm u zemlju i cev (1) se stavlja u kočić do graničnika. Ostalo je isto kao i kod montaže bez kočića. Prednost ovog načina je veća iskorišćenost širine plastenika jer su kočići vertikalni pa se uz njih može zasađivati, a pri tome drveni nisu potrebni. Čeone strane plastenika se takođe zatvaraju plastičnom folijom.

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci

CEVI ZA PLASTENIKE

Plastenici su pogodni za uzgoj povrća, cveća i rasada tokom cele godine. Moguće je ostvariti dve do tri berbe godišnje, kao i podešavanje vremena berbe.

Cevi za plastenike izrađuju se od tvrdog PVC-a, dobrih mehaničkih karakteristika, ojačane su sa šest rebara i postojane su na UV zračenje.

Cevi za plastenike

Cevi su dužine 8m, mogu se postavljati sa i bez PVC kočića. U oba slučaja cev se pobija 20 cm u zemlju, tako da od folije širine 8 m ostaje po 20 cm sa obe strane da se nabaci zemlja radi učvršćenja folije.

Uputstvo za montažu plastenika

Montaža bez kočića

Prvo se razmere mesta za postavljanje konstrukcije, a zatim se cevi (1) dužine 8m pobijaju u zemlju 20 cm. Poprečne cevi se povezuju jednom vršnom cevi (2) za koju se pričvršćuju plastičnim zakačkama. Svaka treća cev se podupire drvenim kočićima. Preko konstrukcije se navlači plastična folija širine 8m, od koje ostaje slododno po 20 cm sa obe strane, na šta se nabacuje zemlja radi učvršćenja folije.

Montaža sa kočićima

Kočić (3) se pobija približno 40 cm u zemlju i cev (1) se stavlja u kočić do graničnika. Ostalo je isto kao i kod montaže bez kočića. Prednost ovog načina je veća iskorišćenost širine plastenika jer su kočići vertikalni pa se uz njih može zasađivati, a pri tome drveni nisu potrebni. Čeone strane plastenika se takođe zatvaraju plastičnom folijom.