VENTILACIONE CEVI

– CEVI ZA VENTIALCIJU

Preduzeće DAL d.o.o. proizvodi ventilacione cevi – cevi za ventilaciju, tj. plastične cevi za ventilacione sisteme, i to punog zida i profilisane.
Cevi se izrađuju od PEHD-a i PP-a tako da se mogu koristiti za odvođenje agresivnih gasova i isparenja.

Ventilacione cevi

DAL d.o.o. – Ventilacione cevi za u industrijskim postrojenjima.

Plastične ventilacione cevi DAL d.o.o. mogu biti cilindričnog ili pravougaonog oblika, i mogu se koristiti bilo za odvođenje gasova i isparenja iz industrijskih objekata i postrojenja, bilo kao plastične krovne ventilacione cevi – plastični ventilacioni odžaci ili čunkovi, za odvođenje isparenja u farmama (ventilacione cevi za svinjske odnosno goveđe farme i tovilišta). U plastične ventilacione cevi za postavljanje na krovove farmi i tovilišta, moguće je, po zahtevu kupca ugraditi skoro sve tipove standardnih ventilatora za izbacivanje isparenja iz farmi odnosno tovilišta, kao i tzv. „leptir-klapne“ koje sprečavaju upadanje atmosferskih padavina u objekat.

Ventilacione cevi

DAL d.o.o. – Cevi za krovne ventilacione sisteme sa mogućnošću ugradnje standardnih ventilatora.

Ventilacione cevi

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci

VENTILACIONE CEVI

– CEVI ZA VENTIALCIJU

Preduzeće DAL d.o.o. proizvodi ventilacione cevi – cevi za ventilaciju, tj. plastične cevi za ventilacione sisteme, i to punog zida i profilisane.
Cevi se izrađuju od PEHD-a i PP-a tako da se mogu koristiti za odvođenje agresivnih gasova i isparenja.

Ventilacione cevi

DAL d.o.o. – Ventilacione cevi za u industrijskim postrojenjima.

Plastične ventilacione cevi DAL d.o.o. mogu biti cilindričnog ili pravougaonog oblika, i mogu se koristiti bilo za odvođenje gasova i isparenja iz industrijskih objekata i postrojenja, bilo kao plastične krovne ventilacione cevi – plastični ventilacioni odžaci ili čunkovi, za odvođenje isparenja u farmama (ventilacione cevi za svinjske odnosno goveđe farme i tovilišta). U plastične ventilacione cevi za postavljanje na krovove farmi i tovilišta, moguće je, po zahtevu kupca ugraditi skoro sve tipove standardnih ventilatora za izbacivanje isparenja iz farmi odnosno tovilišta, kao i tzv. „leptir-klapne“ koje sprečavaju upadanje atmosferskih padavina u objekat.

Ventilacione cevi

DAL d.o.o. – Cevi za krovne ventilacione sisteme sa mogućnošću ugradnje standardnih ventilatora.

Ventilacione cevi