SEPARATORI MASTI

Separatori masti ili mastolovi tj. kuhinjski separatori masti, su uređaji koji služe za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla, iz otpadnih voda iz kuhinja, menzi, restorana, mlekara, klanica i pogona za preradu mesa i ribe,… tj. svuda tamo gde se prerađuje odnosno priprema hrana sa masnoćama i peru sudovi.
Separatori masti putem odvajanja masnoća životinjskog i biljnog porekla sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline.

Tablica – Separatori masti DAL d.o.o.

Separatori masti

DAL d.o.o. – Ukopavanje kuhinjskog separatora masti – vertikalni tip

Separatori masti

DAL d.o.o. – Separator masti – vertikalni tip

Separatori masti

DAL d.o.o. – Ukopavanje kuhinjskog separatora masti – Horizontalni tip

DAL d.o.o. separatori masti od polietilena se, u pogledu konstrukcije i funkcionisanja, izrađuju u svemu u skladu sa relevantnim evropskim standardom EN 1825.
U zavisnosti od dnevnog broja obroka i tipa menze odnosno kuhinje (kuhinja rstorana, kuhinja bolnice, kuhinja dečije odnosno đačke menze,…), DAL d.o.o. može, izvršiti izbor nazivne veličine kuhinjskog separatora potrebnog za konkretan slučaj u skladu sa standardom EN 1825, i kupcu ponuditi odgovarajuće rešenje.
Lagani su, relativno malih dimenzija, dugotrajni i jednostavni za ugradnju i za održavanje, pa su pogodni da se koriste kao separatori masti za restorane, separatori za kuhinje i separatori za pogone prehrambene i mesne industrije, kako za manje tako i za izuzetno velike kapacitete.

DAL d.o.o. u skladu sa EN 1825 proizvodi kuhinjske separatore masti – mastolove u kapacitetima, nominalnim veličinama od NS = 0,1 lit./sec. do NS = 15 lit./sec. i to u dve konstruktivne varijante: vertikalni tip i horizontalni tip.

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci

SEPARATORI MASTI

Separatori masti ili mastolovi tj. kuhinjski separatori masti, su uređaji koji služe za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla, iz otpadnih voda iz kuhinja, menzi, restorana, mlekara, klanica i pogona za preradu mesa i ribe,… tj. svuda tamo gde se prerađuje odnosno priprema hrana sa masnoćama i peru sudovi.
Separatori masti putem odvajanja masnoća životinjskog i biljnog porekla sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline.

Tablica – Separatori masti DAL d.o.o.

Separatori masti

DAL d.o.o. – Ukopavanje kuhinjskog separatora masti – vertikalni tip

Separatori masti

DAL d.o.o. – Separator masti – vertikalni tip

Separatori masti

DAL d.o.o. – Ukopavanje kuhinjskog separatora masti – Horizontalni tip

DAL d.o.o. separatori masti od polietilena se, u pogledu konstrukcije i funkcionisanja, izrađuju u svemu u skladu sa relevantnim evropskim standardom EN 1825.
U zavisnosti od dnevnog broja obroka i tipa menze odnosno kuhinje (kuhinja rstorana, kuhinja bolnice, kuhinja dečije odnosno đačke menze,…), DAL d.o.o. može, izvršiti izbor nazivne veličine kuhinjskog separatora potrebnog za konkretan slučaj u skladu sa standardom EN 1825, i kupcu ponuditi odgovarajuće rešenje.
Lagani su, relativno malih dimenzija, dugotrajni i jednostavni za ugradnju i za održavanje, pa su pogodni da se koriste kao separatori masti za restorane, separatori za kuhinje i separatori za pogone prehrambene i mesne industrije, kako za manje tako i za izuzetno velike kapacitete.

DAL d.o.o. u skladu sa EN 1825 proizvodi kuhinjske separatore masti – mastolove u kapacitetima, nominalnim veličinama od NS = 0,1 lit./sec. do NS = 15 lit./sec. i to u dve konstruktivne varijante: vertikalni tip i horizontalni tip.

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci