KVALITET

Od 01. Marta 2014. godine preduzeće DAL d.o.o. je uvelo i primenjuje sistem menadžmenta upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, a od Novembra 2016. godine primenjuje novu verziju standarda ISO 9001:2015 i uvodi novi standard sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2015. Sertifikacija je izvršena od strane predstavnika renomiranog sertifikacionog tela Global Cert International (GCI).