PLASTIČNE KACE

DAL d.o.o. proizvodi otvorene rezervoare od plastike, tzv. plasticne kace, i to od polietilena visoke gustine (PEHD), koji je ekološki neosporno privatljiv i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom.

Kao uobičajen dokaz apsolutne ispravnosti HDPE-a za skladištenje pitke vode, uz rezervoare se prilažu i odgovarajući atesti o njegovoj zdravstvenoj ispravnosti izdati od strane ovlašćenih državnih institucija.
U našim krajevima ovi vertikalni rezervoari – kace našli su primenu kao kace za fermentaciju voća, tj. kace za vrenje voća, kao i kace za kišeljenje kupusa (kace za kiseli kupus).

Ove polietilenske kace mogu biti u paru sa dva tipa pokretnih, ne-zaptivajućih poklopaca – „krovni“ poklopac i „plivajući“ (unutrašnji) poklopac. Kace sa plivajućim poklopcem se uglavnom koriste za skladištenje vina.
Kace sa poklopcima se mogu izvesti i kao tzv. „kace sa vodenom zaptivkom“ („kace sa vodenim dihtungom“), kod kojih je na jednostavan način – konstrukcijom kace i poklopca postignuto apsolutno zaptivanje unutrašnjosti kace od gasova koji su „teži“ od vode, ovde vodena zaptivka ima funkciju tzv. vrenjače pa se može reći da su ovo kace sa vrenjačom.

Naše plastične kace su otporne na sunčevo zračenje, ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se ove kace od plastike mogu koristiti za:

  • skladištenje životnih – prehrambenih namirnica
  • skladištenje pijaće vode
  • skladištenje žitarica
  • skladištenje raznih vrsta hemikalija

Pored postojanosti na atmosferske uticaje, jer bez problema mogu neprekidno biti napolju, velika prednost u odnosu na drvene kace je mala masa, time i laka manipulacija, kao i lako pranje, čišćenje i održavanje.
Životni vek trajanja kaca izrađenih od HDPE je 100 godina, a materijal se, ukoliko ima potrebe, može stoprocentno reciklirati što je još jedan poen u prilog ekološkom karakteru ovih kaca

Postavljaju se isključivo na ravnu podlogu.

PLASTIČNE KACE

DAL d.o.o. proizvodi otvorene rezervoare od plastike, tzv. plasticne kace, i to od polietilena visoke gustine (PEHD), koji je ekološki neosporno privatljiv i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom.

Kao uobičajen dokaz apsolutne ispravnosti HDPE-a za skladištenje pitke vode, uz rezervoare se prilažu i odgovarajući atesti o njegovoj zdravstvenoj ispravnosti izdati od strane ovlašćenih državnih institucija.
U našim krajevima ovi vertikalni rezervoari – kace našli su primenu kao kace za fermentaciju voća, tj. kace za vrenje voća, kao i kace za kišeljenje kupusa (kace za kiseli kupus).

Ove polietilenske kace mogu biti u paru sa dva tipa pokretnih, ne-zaptivajućih poklopaca – „krovni“ poklopac i „plivajući“ (unutrašnji) poklopac. Kace sa plivajućim poklopcem se uglavnom koriste za skladištenje vina.
Kace sa poklopcima se mogu izvesti i kao tzv. „kace sa vodenom zaptivkom“ („kace sa vodenim dihtungom“), kod kojih je na jednostavan način – konstrukcijom kace i poklopca postignuto apsolutno zaptivanje unutrašnjosti kace od gasova koji su „teži“ od vode, ovde vodena zaptivka ima funkciju tzv. vrenjače pa se može reći da su ovo kace sa vrenjačom.

Naše plastične kace su otporne na sunčevo zračenje, ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se ove kace od plastike mogu koristiti za:

  • skladištenje životnih – prehrambenih namirnica
  • skladištenje pijaće vode
  • skladištenje žitarica
  • skladištenje raznih vrsta hemikalija

Pored postojanosti na atmosferske uticaje, jer bez problema mogu neprekidno biti napolju, velika prednost u odnosu na drvene kace je mala masa, time i laka manipulacija, kao i lako pranje, čišćenje i održavanje.
Životni vek trajanja kaca izrađenih od HDPE je 100 godina, a materijal se, ukoliko ima potrebe, može stoprocentno reciklirati što je još jedan poen u prilog ekološkom karakteru ovih kaca

Postavljaju se isključivo na ravnu podlogu.

Dimenzije plastičnih kaca

Dimenzije kaca mogu biti prilagođene potrebama kupaca!

Zapremina(l) 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
Prečnik D 600 800 1000 1200 1300 1300 1600
Visina H 800 1000 1300 1350 1500 1875 1500
Zapremina(l) 4000 5000 6000 7000
Prečnik D 1600 1600 1800 1800 2000 1800 2000
Visina H 2000 2500 1960 2400 1950 2800 2260
Zapremina(l) 8000 9000 10000 12000 15000 18000 20000
Prečnik D 2000 2400 2000 2400 2000 2400 2400 2400 2400 2400
Visina H 2570 1790 2900 2020 3200 2420 2680 3360 4000 4470

DAL d.o.o. – Kace sa vodenom zaptivkom (kace sa vodenim dihtungom)

plasticne kace
plasticne kace

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci