PRAVOUGAONE KADE

Pravougaone kade proizvode se od spiralno motanih i ekstrtrudiranih ili presovanih (ravnih) ploča. Kade mogu biti različitih dimenzija prema želji kupca.
Plastične pravougaone kade DAL d.o.o. su našle upotrebu u hemijskoj industriji – kade za hemikalije i razne kiseline, kao i za galvanizaciju i plastifikaciju metala (limova, cevi, šipki, profila,…). Prilagodljivost dimenzija kade specifičnim dimenzijama metalnih delova koji se u nju potapaju, garantuje maksimalno iskorišćenje prostora i minimalno rasipanje tečnosti. Plastične pravougaone kade mogu biti izrađene od polietilena (PE) ili od polipropilena (PP). Plastične kade od polietilena – polietilenske plastične kade se primenjuju za normalne temperature, dok se plastične kade od polipropilena – polipropilenske plastične kade primenjuju u slučaju povišene temperature medijuma.

Konstrukcija i statički proračun (određivanje potrebnih debljina zidova i jačine i rasporeda čeličnih ojačanja) je u skladu sa relevantnim Evropskim standardima.

Pravougaone kade

DAL d.o.o. Plastična pravougaona kada

Pravougaone kade

DAL d.o.o. Plastične kade velikih dimenzija

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci

PRAVOUGAONE KADE

Pravougaone kade proizvode se od spiralno motanih i ekstrtrudiranih ili presovanih (ravnih) ploča. Kade mogu biti različitih dimenzija prema želji kupca.
Plastične pravougaone kade DAL d.o.o. su našle upotrebu u hemijskoj industriji – kade za hemikalije i razne kiseline, kao i za galvanizaciju i plastifikaciju metala (limova, cevi, šipki, profila,…). Prilagodljivost dimenzija kade specifičnim dimenzijama metalnih delova koji se u nju potapaju, garantuje maksimalno iskorišćenje prostora i minimalno rasipanje tečnosti. Plastične pravougaone kade mogu biti izrađene od polietilena (PE) ili od polipropilena (PP). Plastične kade od polietilena – polietilenske plastične kade se primenjuju za normalne temperature, dok se plastične kade od polipropilena – polipropilenske plastične kade primenjuju u slučaju povišene temperature medijuma.

Konstrukcija i statički proračun (određivanje potrebnih debljina zidova i jačine i rasporeda čeličnih ojačanja) je u skladu sa relevantnim Evropskim standardima.

Pravougaone kade

DAL d.o.o. Plastična pravougaona kada

Pravougaone kade

DAL d.o.o. Plastične kade velikih dimenzija