HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI

Horizontalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u njihovoj izradi je ekstruziono zavarivanje plastike. Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

  • skladištenje pitke vode
  • skladištenje nafte
  • skladištenje lož ulja
  • skladištenje dizel goriva
  • skladištenje hemikalija
  • postrojenja za preradu pitke vode
  • postrojenja za preradu otpadnih voda

Važno je napomenuti da su, bez obzira da li se koriste za skladištenje pitke vode ili rasutih (zrnastih, praškastih) materija, rezervoari od PEHD postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.
Jednostavna konstrukcija ovih plastičnih rezervoara rezervoara, u kombinaciji sa stabilnošću materijala – HDPE odnosno PP, za posledicu ima činjenicu da za njih nije potrebno nikakvo posebno održavanje tokom radnog veka, a glatki unutrašnji zidovi omogućuju lako, brzo i efikasno čišćenje.

Horizontalni rezervoari, plastične cisterne, mogu biti nadzemni i ukopavajući. Ukoliko se postavljaju kao nadzemni moraju se obezbediti plastične ili neke druge lege.

Horizontalni ukopavajući rezervoari se izrađuju tako da mogu izdržati opterećenje od nadsloja zemlje, a ukopavaju se u skladu sa uputstvom proizvođača.
U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne standardne i nestandardne priključke čime se omogućuje povezivanje u bilo koji sistem cevovoda.

DAL d.o. Horizontalni nadzemni rezervoari sa osloncima – legama

DAL d.o.o.Horizontalni ukopni (ukopavajući) rezervoari i septičke jame

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.
Horizontalni plastični rezervoari za naftu i plastični rezervoari za lož ulje moraju se obavezno ukopati.

DAL d.o.o. horizontalni plastični rezervoari mogu se ukopavati ili kao totalno-ukopni (potpuno-ukopni) rezervoari, ili kao delimično-ukopni (polu-ukopni) rezervoari.

Polu – ukopan horizontalni rezervoar – ukopavanje sa nadslojem u vidu humke

Potpuno ukopani horizontalni rezervoar – totalno ukopavanje u rov

Dimenzije horizontalnih rezervoara i septičkih jama

Dimenzije rezervoara mogu biti prilagođene potrebama kupaca!

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci