HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI

Horizontalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u njihovoj izradi je ekstruziono zavarivanje plastike. Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

  • skladištenje pitke vode
  • skladištenje nafte
  • skladištenje lož ulja
  • skladištenje dizel goriva
  • skladištenje hemikalija
  • postrojenja za preradu pitke vode
  • postrojenja za preradu otpadnih voda

Važno je napomenuti da su, bez obzira da li se koriste za skladištenje pitke vode ili rasutih (zrnastih, praškastih) materija, rezervoari od PEHD postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.
Jednostavna konstrukcija ovih plastičnih rezervoara rezervoara, u kombinaciji sa stabilnošću materijala – HDPE odnosno PP, za posledicu ima činjenicu da za njih nije potrebno nikakvo posebno održavanje tokom radnog veka, a glatki unutrašnji zidovi omogućuju lako, brzo i efikasno čišćenje.

Horizontalni rezervoari, plastične cisterne, mogu biti nadzemni i ukopavajući. Ukoliko se postavljaju kao nadzemni moraju se obezbediti plastične ili neke druge lege.

Horizontalni ukopavajući rezervoari se izrađuju tako da mogu izdržati opterećenje od nadsloja zemlje, a ukopavaju se u skladu sa uputstvom proizvođača.
U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne standardne i nestandardne priključke čime se omogućuje povezivanje u bilo koji sistem cevovoda.

DAL d.o. Horizontalni nadzemni rezervoari sa osloncima – legama

DAL d.o.o.Horizontalni ukopni (ukopavajući) rezervoari i septičke jame

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.
Horizontalni plastični rezervoari za naftu i plastični rezervoari za lož ulje moraju se obavezno ukopati.

DAL d.o.o. horizontalni plastični rezervoari mogu se ukopavati ili kao totalno-ukopni (potpuno-ukopni) rezervoari, ili kao delimično-ukopni (polu-ukopni) rezervoari.

Polu – ukopan horizontalni rezervoar – ukopavanje sa nadslojem u vidu humke

Potpuno ukopani horizontalni rezervoar – totalno ukopavanje u rov

Dimenzije horizontalnih rezervoara i septičkih jama

Dimenzije rezervoara mogu biti prilagođene potrebama kupaca!

Zapremina (l) 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000
Prečnik D 800 1000 1000 1000 1200 1300 1300
Dužina L 1000 1300 1950 2600 2700 3000 3800
Dužina L1 1200 1550 2200 2850 3050 3350 4050
Zapremina(l) 6000 7000 8000 9000 10000
Prečnik D 1300 1600 1300 1600 1300 1600 1300 1600 1300 1600 2000
Visina H 4560 3000 5320 3500 6080 4000 6840 4500 7600 5000 3200
Dužina L1 4910 3450 5670 3950 6430 4450 7190 4950 7950 5450 3750
Zapremina(l) 11000 12000 13000 15000 17500
Prečnik D 1300 1600 1300 1600 2000 1600 2000 1600 2000 1600 2000
Visina H 8300 5500 9120 6000 3850 6500 4150 7500 4800 8750 5600
Dužina L1 8650 5950 9470 6450 4400 6950 4700 7950 5350 9200 6150
Zapremina(l) 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Prečnik D 1600 2000 1600 2000 2000 2000 2000 2400 2000 2400
Visina H 10000 6400 12500 7980 9600 11200 12800 8880 14350 10000
Dužina L1 10450 6950 12950 8530 10150 11750 13350 9520 14900 10640
Zapremina(l) 50000 60000 70000 80000 90000 100000
Prečnik D 2400 3000 2400 3000 3000 3000 3000 3000
Visina H 11100 7100 13300 8500 9920 11340 12750 14200
Dužina L1 11740 7920 13940 9320 10740 12160 13570 15020

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci