VERTIKALNI UKOPNI REZERVOARI

Plastični vertikalni ukopavajući rezervoari su po konstrukciji veoma slični kao odgovarajući plastični vertikalni nadzemni rezervoari. Od običnih vertikalnih nadzemnih rezervoara se razlikuju po tome što su nijhova tela – cilindri dodatno ojačani, tj. izvedeni sa spoljašnjim orebrenjem.
Za njih se može reći da su delimično-ukopni rezervoari jer se ukopavaju samo do visine cilindra – nije dozvoljeno nasipanje peska ili zemlje na konusni krov rezervoara.

Takođe se za njih može reći i da su uslovno – ukopni rezervoari jer su namenjeni ukopavanju samo na mestima gde važe sledeći uslovi:

  • rezervoar se ukopava na tvrdom terenu, tj. u tvrdo zemljište, to je zemljište koje nije meka oranica, nije meko peskovito zemljište, nije močvarno tle i slično
  • nije prisutna podzemna voda na mestu ukopavanja rezervoara
  • mora se obezbediti da, u slučaju jakih padavina ili pri naglom topljenju snega, bujični vodotokovi koji tada nastaju tj. voda koja se tom prilikom sliva, ne dođe u kontakt sa ukopnim rezervoarom, posebno kada je on prazan ili poluprazan

Pri ukopavanju, na dnu iskopane rupe se mora nasuti sloj od oko 20 cm peska i sabiti. Sama rupa mora biti prečnika barem 50 cm veća od spoljašnjeg prečnika rezervoara, a taj prazan prostor između zida rupe i rezervoara se takođe mora zasuti peskom, i to u slojevima od po 20 cm i svaki sloj se mora sabiti pre sipanja narednog sloja. Nije dozvoljeno nasipanje peska ili zemlje na konusni krov rezervoara.

Vertikalni ukopni rezervoari

DAL d.o.o. – Vertikalni uslovno – ukopni rezervoari

VERTIKALNI UKOPNI REZERVOARI

Plastični vertikalni ukopavajući rezervoari su po konstrukciji veoma slični kao odgovarajući plastični vertikalni nadzemni rezervoari. Od običnih vertikalnih nadzemnih rezervoara se razlikuju po tome što su nijhova tela – cilindri dodatno ojačani, tj. izvedeni sa spoljašnjim orebrenjem.
Za njih se može reći da su delimično-ukopni rezervoari jer se ukopavaju samo do visine cilindra – nije dozvoljeno nasipanje peska ili zemlje na konusni krov rezervoara.

Takođe se za njih može reći i da su uslovno – ukopni rezervoari jer su namenjeni ukopavanju samo na mestima gde važe sledeći uslovi:

  • rezervoar se ukopava na tvrdom terenu, tj. u tvrdo zemljište, to je zemljište koje nije meka oranica, nije meko peskovito zemljište, nije močvarno tle i slično
  • nije prisutna podzemna voda na mestu ukopavanja rezervoara
  • mora se obezbediti da, u slučaju jakih padavina ili pri naglom topljenju snega, bujični vodotokovi koji tada nastaju tj. voda koja se tom prilikom sliva, ne dođe u kontakt sa ukopnim rezervoarom, posebno kada je on prazan ili poluprazan

Pri ukopavanju, na dnu iskopane rupe se mora nasuti sloj od oko 20 cm peska i sabiti. Sama rupa mora biti prečnika barem 50 cm veća od spoljašnjeg prečnika rezervoara, a taj prazan prostor između zida rupe i rezervoara se takođe mora zasuti peskom, i to u slojevima od po 20 cm i svaki sloj se mora sabiti pre sipanja narednog sloja. Nije dozvoljeno nasipanje peska ili zemlje na konusni krov rezervoara.

Vertikalni ukopni rezervoari

DAL d.o.o. – Vertikalni uslovno – ukopni rezervoari

Dimenzije vertikalnih ukopnih rezervoara

Kontaktirajte nas za cene i više informacija!

Kontakt podaci