REFERENCE

 • HALFDAN L. SOLBERG A.S.
  Bergen, Norveška – Rezervoar od 25.000 lit. za neorganske kiseline
 • Energoprojekt
  Beograd – Rezervoari za pitku vodu za fabriku lekova Jugoremedija u Zrenjaninu
 • Tarkett Srbija
  Bačka Palanka – Četvrtasti rezervoar – Kada zapremine 6.000 litara
 • Flammifer – Ozalj
  Republika Hrvatska – rezervoari za PP rezervu vode (2 kom. od po 20.000 lit.)
 • Projektni biro Zivsol
  Beograd – Rezervoari za skladištenje nafte u rezidenciji ambasadora SAD na Dedinju u Beogradu (2 kom. zapremine od po 10.000 litara)
 • Polifarm
  Beograd, Rezervoari i specijalne posude za otpadne vode iz procesa proizvodnje lekova za fabriku u Rusiji (10 kom. rezervoara zapremine po 5.000 lit.), termoizolovani rezervoar za glikol
 • Makart Gradnja
  Vinkovci, Pontonske cevi za splavove
 • INTERPLAN
  Karlovac, Republika Hrvatska – plastčni prelivni kanali za sisstem prečišćavanja otpadnih voda u Čitluku (BiH)
 • AKTOR ATE
  Ogranak Srbija – Vertikalni rezervoari za vodu (4 kom. po 10.000 lit.)
 • Akva dejon
  Skopje – rezervoari za sircetnu kiselinu
 • Drina Lijek
  Bijeljina – rezervoari za sojino ulje (10 kom. po 5.000 lit.)
 • Alfa-i
  Priština – vodomerne šahte i rezervoari
 • Good Trade
  Priština – rezervoari i kace
 • Vojno-tehnički institut
  Beograd, Rezervoar za rastvor soli od 5.000 lit.
 • Grad Kragujevac
  ukopni rezervoari za pitku vodu za snabdevanje prigradskih naselja i sela u okolini Kragujevca (oko 20 komada zapremine 5.000, 10.000 i 20.000 litara)
 • Opština Opovo
  ukopni rezervoari za pitku vodu za snabdevanje prigradskih naselja i sela u okolini Opova (4 rezervoara zaprmine od po 100.000 litara)
 • UNIPROGRES
  Ruma – vodomerne šahte, kablovske šahte i rezervoari
 • Knežević Petrol
  Beograd, – više rezervoara za dizel gorivo i separatori mineralnih ulja
 • Opština Nova Varoš
  horizontalni ukopni rezervoari za vodu
 • MZ Bavanište
  vodomerne šahte
 • Direkcija za izgradnju grada Niša
  septička jama za obdanište (zapremina 16.000 litara)
 • Hidroelektrana „Bajina Bašta“
  Rezervoari za skladištenje transformatorskog ulja (5 kom. Zapremine od po 5.000 litara)
 • Alltech
  Senta – Rezervoar za HCL (1 kom. zapremine 15.000 lit.)
 • DAHOP UTVA
  Aleksinac – rezervoar za HCl (3 kom. zapremine 10.000 litara)
 • Centurion
  Bačka Palanka – rezervoari za vodu za potrebe Tarkett Srbija
 • ENMON
  Kragujevac – rezervoar za vodu (1 kom. zapremine 20.000 litara)
 • Putevi Čačak
  rezervoar za vodu (1 kom. zapremine 15.000 litara)
 • Riko Ribnica
  Beograd – rezervoari za vodu od 10.000 lit. i 15.000 lit.
 • Delta Inženjering
  Beograd – Rezervoar za etilen-glikol za fabriku automobila Fijat u Kragujevcu (1 kom. od 10.000 lit.)
 • Termo Tim
  Beograd – Rezervoar za etilen-glikol za fabriku automobila Fijat u Kragujevcu (1 kom. od 5.000 lit.), više rezervoara za vodu i razne hemikalije
 • GIA d.o.o.
  Beograd, više rezervoara za vodu
 • ENVIROTECH
  Kikinda, više rezervoara za vodu i hemikalije
 • WATERSCAN
  Torda (Kikinda), više rezervoara za vodu
 • KB Armature
  Beograd – Separatori ulja za Naftnu industriju Srbije
 • Be-Ta Union
  Beograd – Više septičkih jama i rezervoara za vodu
 • Massagrar
  Novi Sad, Rezervoari za pitku vodu (6 kom. od po 20.000 lit.) i ventilacione cevi za farmu svinja u Sečnju
 • E – Potencijal
  Beograd – Više rezervoara i posuda za procesno postrojenje u Novom Sadu
 • SRSC
  Smederevo – Rezervoari za potrebe železare Sartid
 • Biofor
  Zemun – rezervoari za biološko đubrivo
 • Energotehnika Južna Bačka a.d.
  Novi Sad – Separatori masti za objekat fabrike automobila Fijat u Kragujevcu
 • Javornik d.o.o.
  Subotica – Kanalizacione šahte i separaor masti
 • OBI d.o.o.
  Kragujevac – separator masti
 • SHS Water Inženjering d.o.o.
  Beograd – separatori masti
 • SCHAUER AGROTEC d.o.o.
  Novi Sad – ventilacione cevi za stočarske farme
 • Asprom
  Beograd – ventilacione cevi za farmu svinja u Velikom Gradištu
 • Roloplast Kovačica
  silosi za PVC prah i rezervoari za vodu (5 kom. razervoara od po 16.000 litara)
 • FSH Jabuka
  Rezervoari za skladištenje masti
 • Autotransport
  Valjevo – kanalizacija u Osečini (40 komada kanalizacionih šahti)
 • Biro Neptun
  Inženjering Novi Sad – Kanalizacija pod pritiskom u naseljima Gložan, Gajdobra, Novo Miloševo, Tovariševo (ukupno oko 120 kom. prepumpnih šahti)
 • Metalfer d.o.o.
  Sremska Mitrovica – rezervoari za dizel gorivo
 • Neomedica
  Niš – Rezervoari za farmaceutsku industriju
 • Vodovod Valjevo
  vodomerne šahte i rezervoari za vodu
 • Opština Surčin
  Beograd – Šahte za kanalizaciju pod pritiskom
 • Binemikom
  Beograd – Šahte za kanalizaciju pod pritiskom i specijane posude
 • Wetricom
  Beograd – vodomerne šahte za Opštinu Obrenovac
 • Presskan
  Beograd – Šahte za kanalizaciju pod pritiskom
 • Koving
  Beograd – Plastične Kablovske šahte
 • GP Projektomontaža
  Beograd – vodomerni šahtovi u naselju Itebej (Zrenjanin)
 • Nissal
  Niš – ventilacioni sistemi
 • Integral
  Banja Luka – vodomerni šahtovi
 • Vir
  Loznica – separatori
 • Djoleks
  Šabac – Separator ulja
 • Braća Ilić d.o.o
  Bačka Palanka – Separator ulja
 • Hemofarm
  Vršac – filteri za vodu
 • Gasop
  Beograd – rezervoari za vatrogasna vozila
 • Vodoprom
  Loznica – separor masti
 • Bio King
  Popovac – tankovi za biodizel
 • Golden Lady
  Lajkovac – septičke jame

Rezervoari različitih zapremina i namena

 • Peštan – Komerc Crna Gora
 • OPG Solin Đakovo
 • Poljooprema Sarajevo
 • IOM – međunarodna organizacija za migracije
 • Agromarket Kragujevac
 • Bioplanta Bačka Topola
 • Poljoprivredni fakultet Zemun
 • Energoprojekt industrija Beograd
 • Javno preduzeće Kovinski komunalac
 • Agrooprema Beograd
 • Rudo Beograd
 • GP Greda Valjevo
 • PIK Južni Banat Bela Crkva
 • Dandi- Plemeniti metali Beograd
 • Resinex Beograd
 • Hotel Lav Zemun