Horizontalni rezervoari, plastične cisterne, mogu biti nadzemni i ukopavajući, koriste se za skladištenje različitih supstanci (voda, nafta, razne hemikalije). Ukoliko se postavljaju kao nadzemni moraju se obezbediti plastične ili neke druge lege, a kao ukopavajući rezervoari se izrađuju tako da mogu izdržati opterećenje od nadsloja zemlje, a ukopavaju se u skladu sa uputstvom proizvođača.

Proizvode se u zapreminama od 1m3 pa do 80m3, različitih prečnika i dužina rezervoara. Saznaj više