Vodomerne šahte DAL d.o.o. proizvodi u dva osnovna tipa i to: vodomerna šahta bez ugrađene izolacije i termoizolovana vodomerna šahta .Služe kao zamena za stare betonske šahte, prednosti su niska cena, veoma lako se ukopavaju i povezuju na vodovodnu mrežu. Saznaj više